Home / Asmenybės / K / Kašarauskis Pranciškus Ambraziejus

Kašarauskis Pranciškus Ambraziejus

Kašarauskis Pranciškus Ambraziejus (1821–1882 12 14). Kraštotyrininkas, gamtininkas, kunigas. 1852–64 m. – Varnių kunigų pataisos namų vedėjas. Bendradarbiavo su Vilniaus archeologijos komisija, dalyvavo geologinėse ekspedicijose, tyrė Dubysos slėnį, aprašinėjo retus žemaitijos augalus, rinko etnografinę medžiagą. 1865 m. ištremtas į Sibirą. Aprašinėjo Altajaus kalnus. Parašė straipsnių rinkinius „Apie Visatos kilmę“, „Botanika“.