Home / Asmenybės / K / Kaufmanas Konstantinas

Kaufmanas Konstantinas

Kaufmanas Konstantinas (1818 03 02–1882 05 16). Rusijos valstybės veikėjas, generolas adjutantas. 1853–56 m. Krymo kare buvo žygio štabo viršininkas. 1861–65 m. Karo ministerijos kanceliarijos direktorius. 1865 04–1866 10 Vilniaus generalgubernatorius, karo apygardos kariuomenės vadas. Tęsė M. Muravjojo politiką, persekiojo spaudą lotyniškais rašmenimis.