Home / Asmenybės / K / Kazimieras

Kazimieras

Kazimieras (1458 10 03–1484 03 04). Katalikų šventasis, Lietuvos globėjas. Buvo kandidatas į Vengrijos sostą, bet po nesėkmingo karo žygio į Vengriją (1471) jo negavo. 1475 ir 1479 m. kurį laiką gyveno Lietuvoje, Vilniaus pilyje. Buvo ligonis (sirgo džiova), palaidotas Vilniaus katedros kriptoje. Po mirties Kazimierą pradėta garsinti kaip stebukladarį. Jo kanonizavimas tęsėsi 120 metų. 1604 m.popiežius Klemensas VIII paskelbė Kazimierą šventuoju.