Home / Asmenybės / K / Kiaupa Zigmantas

Kiaupa Zigmantas

Kiaupa Zigmantas (g. 1942 01 29 Ignalinos raj. Pakiaunio kaime). Lietuvių istorikas, docentas, humanitarinių mokslų (istorijos) daktaras. 1965 m. baigė istorijos studijas Vilniaus universitete. Dirbo Vilniaus archyvuose, nuo 1970 metų – Lietuvos istorijos institute įvairiose pareigose. 1983 m. apgynė daktaro disertaciją „šiauliai XV-XVIII a.: Lietuvos mažųjų miestų raidos problemos“. šiuo metu yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus vyresnysis mokslinis darbuotojas. Nuo 1993 m. dėsto Vytauto Didžiojo universitete, yra istorijos katedros docentas. Lietuvos heraldikos komisijos ir Valstybinės paminklosaugos komisijos narys. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė istorija, miestų ir miestiečių istorija, šaltinotyra. šiais klausimais paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos ir kitų šalių mokslinėje spaudoje. Kartu su J. Kiaupiene ir A. Kuncevičiumi parašė Lietuvos istorija iki 1795 m. (3 leidimai 1995-2000 m., taip pat anglų kalba The History of Lithuania before 1795, Vilnius, 2000). Yra knygų šiaulių miesto istorija (iki 1940 m.) (šiauliai, 1991) ir Palangos istorija (Klaipėda, 1999) skyrių, skirtų XV-XVIII a. istorijai, autorius. Naujausia pozicija – The History of Lithuania (Vilnius, 2002). Sudarė ir redagavo keliolika mokslinių straipsnių rinkinių, yra Lietuvos istorijos metrađčio ir Kauno istorijos metrađčio, taip pat kasmetinės einamosios Lietuvos istorijos bibliografijos redakcinių kolegijų pirmininkas.