Home / Asmenybės / K / Kiaupienė Jūratė

Kiaupienė Jūratė

Kiaupienė Jūratė (g. 1947 11 23 Vilniuje). Lietuvių istorikė, docentė, humanitarinių mokslų (istorija) daktarė. 1969 m. Vilniaus universitete baigė istorijos studijas. Mokslo tiriamąjį darbą pradėjo dirbti Lietuvos Mokslų akademijos Istorijos instituto Feodalizmo istorijos skyriuje. čia parengė ir apgynė daktaro disertaciją „Agrariniai santykiai žemaitijoje XVI-XVIII a.“. Greta mokslo tyrimų dėstė Vilniaus pedagoginiame institute; o nuo 1992 m. – Vytauto Didžiojo universitete. Rengia bakalaurus, magistrus ir doktorantus. šiuo metu dirba Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriuje vyresniąja mokslo darbuotoja ir Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros docente. Tyrinėja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės ūkio, visuomenės ir politinę istoriją. 1988 m. paskelbė monografiją „Kaimas ir dvaras žemaitijoje XVI-XVIII a.“. Kartu su bendraautoriais – Zigmantas Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Albinas Kuncevičius – išleido veikalą „Lietuvos istorija iki 1795 metų“ (1995; 1998; 2000); tas pats anglu kalba – „The History of Lithuania before 1795“.( Vilnius, 2000). Parengė eilės šaltinių publikacijas: „Instrukcijos feodalinių valdų administracijai“ (1985); 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas (2002); Elijas Pilgrimovijus. Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskvą, 1600-1601 m. (2002). Už publikaciją „1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas“ 2002 metais apdovanota Pasaulio Lietuvių bendruomenės premija. Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje yra paskelbusi kelias dešimtis straipsnių, dalyvauja mokslinėse konferencijose.