Home / Asmenybės / K / Kirša Faustas

Kirša Faustas

Kirša Faustas (1891 02 25–1964 01 05). Poetas. Vienas lietuvių simbolistinės poezijos pradininkų. Vienas Lietuvių meno kūrėjų draugijos organizatorių. 1941–1944 m. Lietuvių rašytojų draugijos vadovas. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Išleido eilėraščių rinkinius „Verpetai“ (1918), „Aidų aidužiai“ (1921), „Tolumos“ (1947) ir kt., satyrinę poemą „Pelenai“ (1930–1938).