Home / Asmenybės / K / Kleinas

Kleinas

Kleinas Danielius (1609 05 30–1666 11 28). Kalbininkas. 1636 m. filosofijos magistro laipsniu baigė Karaliaučiaus universitetą ir iki mirties kunigavo Tilžės lietuvių bažnyčioje. 1653 m. išleido lotynų kalba pirmąją lietuvių kalbos gramatiką „Grammatica Litvanica“. 1654 m. išleido jos santrauką vokiečių kalba. D. Kleino gramatikoje pirmą kartą sistemingai aprašyta lietuvių kalbos gramatinė sandara, nustatytos to meto bendrinės lietuvių kalbos normos. šio kalbininko gramatikomis sekė beveik visi XVIII a. Mažosios Lietuvos lietuvių kalbos gramatikų autoriai. D. Kleinas koregavo J. Bretkūno Biblijos vertimo 4-ąją dalį, išleido giesmyną „Naujos giesmių knygos“ (1666) ir prie jo pridėjo naujas maldų knygeles. Buvo parengęs vokiečių-lietuvių kalbų žodyną, kuris liko neišspausdintas.