Home / Asmenybės / K / Knyva

Knyva

Knyva Valerijonas (1909 11 29–1941 10 02). Lietuvių visuomenės veikėjas. Dalyvavo Lietuvos jaunimo sąjungos, Lietuvos laisvamanių etinės kultūros draugijos veikloje. 1940–1941 m. – Lietuvos SSR komunalino ūkio liaudies komisaras. Parašė knygą „Nūdienės šeimos tragedija“ (1931), eilėraščių, vertė į lietuvių kalbą V. Hugo ir kitų užsienio autorių kūrinius.