Home / Asmenybės / K / Kojelavičius

Kojelavičius

Kojelavičius-Vijūkas Albertas. Istorikas (1609–1677 10 06). 1654–1655 m. buvo Vilniaus universiteto rektorius. 1650–1669 m. lotynų kalba išleido pirmąją spausdintą „Lietuvos istoriją“ nuo seniausių laikų iki žygimanto Augusto mirties (1572 m.). Svarbiausias veikalo šaltinis – Motiejaus Strijkovskio kronika. Ją papildė žiniomis iš Petro Dusburgo kronikos bei Radvilų archyvo Nesvyžiuje metraščių išrašais. Jis rašė bajoriškos valstybės politinę istoriją, ją periodizavo pagal valdovus. Vertingiausia antroji knygos dalis, skirta 1387–1572 m. įvykiams, kurie ypač objektyviai ir detaliai nušviesti. Nors A. Kojelavičius-Vijūkas ir buvo unijos su Lenkija šalininkas, bet smarkiau nei M. Strijkovskis kritikavo lenkų feodalų pastangas įsigalėti LDK priklausomose Ukrainos žemėse, smerkė kryžiuočių agresiją. Patriotiškai (nors ir nenuosekliai) aukštino Lietuvos didžiuosius kunigaikščius, pabrėžė Lietuvos svarbą Lenkijos istorijoje. „Lietuvos istorijoje“ jaučiama silpstanti bajorų tautinė sąmonė, Lietuvos visuomeninių interesų nykimas, lenkėjimas.