Home / Asmenybės / K / Kolčiakas

Kolčiakas

Kolčiakas Aleksandras (1874 11 16–1920 02 07). Rusų karo veikėjas. 1916–1917 m. – Juodosios jūros laivyno vadas. 1918–1920 m. – Rusijos baltagvardiečių kariuomenės vyriausiasis vadas. 1920 m. bolševikų sušaudytas.