Home / Asmenybės / K / Konarskis

Konarskis

Konarskis Simonas (1808 03 05–1839 02 25). 1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje dalyvis. Nuslopinus sukilimą, emigravo į Prancūziją. 1833 m. suartėjo su J. Lelevelio vadovaujama Lenkijos emigrantų politine srove. 1834 m. dalyvavo Dž. Madzinio organizuotame žygyje į Savoją, vėliau dalyvavo „Jaunosios Lenkijos“ organizacijos veikloje. 1835 m. Paryžiuje redagavo laikraštį „Pólnoc“. 1835 m. gruodžio mėnesį kaip radikaliųjų emigracijos sluoksnių emisaras perėjo Rusijos imperijos sieną ir užmezgė ryšius su nelegaliomis grupuotėmis Ukrainoje, Baltarusijoje ir Lietuvoje. Sukūrė Lenkijos liaudies sandraugą, kuri rengė sukilimą prieš caro valdžią. 1836–1837 m. užmezgė ryšius su nelegaliomis Vilniaus politinėmis organizacijomis. 1838 05 27 prie Rukainių (Vilniaus raj.) buvo suimtas, kaltinamas siekęs atkurti Respubliką – buržuazinę demokratinę respubliką – ir nuteistas mirti. Nepasisekus Vilniaus įgulos slapto kovininkų būrelio mėginimui suorganizuoti S. Konarskio pabėgimą, sušaudytas.