Home / Asmenybės / K / Kornilovas Ivanas

Kornilovas Ivanas

Kornilovas Ivanas (1811–1901). Rusijos valstybės veikėjas. 1864–68 m. Vilniaus mokslo apygardos globėjas. Pasižymėjo Lietuvos rusinimo veikla. Propagavo lietuviškus raštus rusiškomis raidėmis, bandė įvesti stačiatikių apeigas lietuvių kalba, kad būtų galima katalikus patraukti stačiatikybėn. Parašė darbus „Vilniaus mokslo apygardos istorija“ (1898), „Kunigaikštis A. čartoriskis“ (1896) ir kt.