Home / Asmenybės / K / Kosakovskis Simonas

Kosakovskis Simonas

Kosakovskis (Kasakauskas) Simonas (1741–1794 04 25). LDK politinis, karo veikėjas. Prisidėjęs prie Baro konfederacijos. 1768 m. pirmasis suorganizavo konfederatų būrius Lietuvoje. žlugus Baro konfederacijai (1772), orientavosi į Rusiją. 1790 m. įstojo į Rusijos kariuomenę, generolas leitenantas. Dalyvavo Lenkijos emigrantų – 1791 05 03 konstitucijos priešininkų – veikloje, padėjo caro vyriausybei 1792 m. suorganizuoti Targovicos konfederaciją. 1792 06 14 su caro kariuomene atvyko į Vilnių, 06 25 paskelbė naujos valdžios – LDK generalinės konfederacijos –sudarymą. Jos vardu pasiskelbė LDK lauko etmonu. Nuo 1793 m. liepos mėnesio LDK didysis etmonas. Gynė LDK atskirumą nuo Lenkijos. 1793 m. Gardino seimo paskirtas LDK karo komisijos pirmininku. 1794 04 23 Jokūbo Jasinskio vadovaujamų sukilėlių suimtas ir pakartas.