Home / Asmenybės / K / Kosciuška

Kosciuška

Kosciuška Tadas (1746 02 04–1817 10 15). Lenkijos politinis ir karo veikėjas, generolas. 1769–1774 m. tobulinosi Paryžiaus karo akademijoje, dalyvavo JAV Nepriklausomybės kare (1775–1783). 1789 m. paskirtas Lenkijos kariuomenės brigados vadu. 1792 m. pasižymėjo kare su Rusijos kariuomene, rėmusia Targovicos konfederaciją. Emigravo į Saksoniją. Vienas iš 1794 m. sukilimo organizatorių. 1794 m. kovo mėnesį Krokuvoje paskelbtas vyriausiuoju sukilimo vadu – diktatoriumi. 1794 m. kovo–birželio mėnesiais vadovavo sukilėlių pajėgoms. Liepos pradžioje vadovavo Varšuvos gynimui nuo Prūsijos ir Rusijos kariuomenių. Poloneco universalu (1794 05 07) suteikė asmens laisvę baudžiauninkams. 1794 10 10 mūšyje ties Macejovicais buvo sužeistas ir pateko į caro kariuomenės nelaisvę, kalintas Petropavlovsko tvirtovėje. 1796 m. paleistas. Gyveno JAV, Prancūzijoje, šveicarijoje. Laiškuose pabrėždavo esąs LDK pilietis, nors, vadovaudamas sukilimui, prisidėjo prie nepripažinusių LDK savarankiškumo.