Home / Asmenybės / K / Krėvė-Mickevičius Vincas

Krėvė-Mickevičius Vincas

Krėvė-Mickevičius Vincas (1882 10 19–1954 07 07). Rašytojas. 1909–20 m. dirbo mokytoju Baku, 1919–20 m. Lietuvos Respublikos konsulas prie Azerbaidžano vyriausybės. 1922–40 m. Kauno universiteto profesorius. Buvo leidinių „Skaitymai“ (1920–23), „Tauta ir žodis“ (1924–31), „Gaisai“ (1930–31), „Mūsų tautosaka“ (1930–35), „Darbai ir dienos“ (1930–40), „Literatūra“ (1936), „Dienovidis“ (1940) redaktorius. 1939–40 m. Lietuvos rašytojų draugijos pirmininkas. 1941 m. Lietuvos mokslų akademijos prezidentas. 1944 m. emigravo į užsienį, nuo 1947 m. gyveno JAV, dėstė Pensilvanijos universitete. Parašė eilėraščių, prozos (rinkinys „šiaudinėj pastogėj“ (1921–22), apysaka „Raganius“ (1939)), dramaturgijos („šarūnas“ (1911), „Skirgaila“ (1922)) kūrinių. Rinko ir skelbė lietuvių tautosaką.