Home / Asmenybės / K / Kromeris

Kromeris

Kromeris Martynas (1512–1589), Varmijos vyskupas, istorikas. 1543–1544 m. Lietuvos ir Lenkijos karaliaus pasiuntinys prie popiežiaus, 1557–1564 m. – prie imperatoriaus. 1579 m. tapo Varmijos vyskupu, kovojo su reformacija, kėlė liaudies švietimą, rėmė jėzuitus. Katalikų tikėjimui ginti parašė keturis dialogus. Svarbiausias jo veikalas yra Lenkijos istorija iki 1509 metų (1555), parašyta naudojantis Lenkijos archyvais.