Home / Asmenybės / K / Kšivickis

Kšivickis

Kšivickis Liudvikas. Lenkų sociologas, publicistas, visuomenės veikėjas, archeologas (1859–1941). Nuo 1885 m. mokėsi Paryžiaus antropologijos mokykloje, kur susipažino su archeologija. Nuo 1890 m. pradėjo lankytis žemaitijoje, susidomėjo piliakalniais ir jų paskirtimi, įrengimu, paplitimu. Studijavo senąsias kronikas, kuriose rašoma apie kryžiuočių žygius į žemaitiją. Sudarė piliakalnių kartoteką, kurioje 1901 m. buvo žinių daugiau nei apie 200 piliakalnių. Jis žvalgė piliakalnius, juos aprašė, braižė, fotografavo, atliko tyrimus (kartu su P. Višinskiu). Platesnius tyrimus pradėjo 1908 m. Tyrinėjo Padievaičio, Pabalčių, Burbaičių, Bubių, Laukuvos, Kuplės piliakalnius. Tyrimo darbams gavo leidimą iš Peterburgo imperatoriškosios archeologinės komisijos. Dalį piliakalnių radinių L. Kšivickis perdavė Lietuvai prieš pat Antrąjį pasaulinį karą.