Home / Asmenybės / K / Kudirka Vincas

Kudirka Vincas

Kudirka Vincas (1858 12 31–1899 11 16). Visuomenės veikėjas, rašytojas, varpininkų judėjimo dalyvis ir organizatorius. 1889 m. baigė Varšuvos universiteto medicinos fakultetą. 1888 m. prisidėjo kuriant nelegalią Lietuvos studentų draugiją „Lietuva“. 1889–99 m. (su pertraukomis) – žurnalo „Varpas“ redaktorius, žurnalo „ūkininkas“ (1890) leidimo iniciatorius. Parašė prozos, poezijos, kūrinių, publicistikos, rinko ir vertė tautosaką, kūrė muziką. V. Kudirkos „Tautiška giesmė“ – Lietuvos Respublikos himnas. žymiausi kūriniai – poezijos rinkinys „Laisvos valandos“ (1899), satyriniai apsakymai „Viršininkai“ (1895), „Vilkai“ (1898), „Lietuvos tilto atsiminimai“ (1896), „Cenzūros klausimas“ (1897). Išvertė Dž. G. Bairono, F. šilerio, A. Mickevičiaus, J. Slovackio, I. Krylovo kūrinių.