Home / Asmenybės / K / Kulikauskas

Kulikauskas

Kulikauskas Pranas. Lietuvių archeologas, humanitarinių mokslų daktaras (1949). Studijavo Kauno ir Karaliaučiaus universitetuose. 1936–1944 m. dirbo Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje. 1944–1955 m. dėstė Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1948–1962 m. dirbo Lietuvos istorijos institute archeologijos sektoriaus vadovu. Nuo 1962 iki 1983 m. dėstė Vilniaus universitete: 1962–1966 m. Archeologijos katedros vedėjas, docentas (1964). Tyrinėjo Užnemunės ir Rytų Lietuvos piliakalnius pilkapynus ir plokštinius kapinynus. Parašė „Lietuvos TSR istorijos“ (1958) skyrių apie pirmykštę bendruomenę, „Lietuvos archeologijos bruožų“ skyrių „Gimininės santvarkos irimo laikotarpis (I–IV a.)“ (1961), „Užnemunės piliakalniai“ (1982). Paskelbė mokslinių straipsnių apie lietuvių etnogenezę, lietuvių genčių materialinę kultūrą.