Home / Asmenybės / K / Kulvietis

Kulvietis

Kulvietis Abraomas (apie 1510–1545 06 06), lietuvių kultūros veikėjas. 1528–1537 m. studijavo Krokuvos, Liuveno, Vitenbergo, Leipcigo, Sienos universitetuose. Teisės daktaras (1537). 1538 m. Vilniuje įsteigė pirmąją aukštesniąją mokyklą ir iki 1542 m. jai vadovavo. Persekiojamas už reformacijos idėjų skelbimą, išvyko į Karaliaučių. Buvo kunigaikščio Albrechto Branderburgiečio patarėjas, aukštesniosios mokyklos (partikuliaro) vedėjas. 1544 m. įsteigus universitetą, tapo graikų ir hebrajų kalbų profesoriumi. Turėjo turtingą biblioteką. Karalienei Bonai adresuotame „Tikėjimo išpažinime“ (1542) išdėstė konfesines ir patriotines pažiūras. Vienas iš pirmųjų išvertė į lietuvių kalbą giesmių, psalmių. A. Kulviečio veikla formavo prielaidas pirmosios lietuviškos knygos pasirodymui.