Home / Asmenybės / K / Kutuzovas Michailas

Kutuzovas Michailas

Kutuzovas Michailas, Goleniščevas Kutuzovas Michailas (1745 09 16–1813 04 28). Rusų karvedys, nuo 1812 m. generolas feldmaršalas. 1764–65 m. Respublikoje kovojo prieš Baro konfederaciją, vadovavo mažiems kariniams daliniams. Dalyvavo 1768–74, 1787–91 m. Rusijos–Turkijos karuose. 1795–99 m. vadovavo Rusijos kariuomenei Suomijoje. 1799–1801 ir 1809–11 m. – Lietuvos, 1801–02 m. – Peterburgo, 1806–07 m. – Kijevo generalgubernatorius. 1805 m. Rusijos–Austrijos kare vadovavo Rusijos armijai Austrijoje. 1811 m. paskirtas vyriausiuoju armijos vadu Moldavijoje. Už 1811 m. pergalę prie Slobozijos gavo grafo, už 1812 m. Bukarešto taikos sudarymą – šviesiausiojo kunigaikščio titulą. Kare su Napoleonu – vyriausiasis Rusijos kariuomenės vadas (nuo 1812 08 20).