Home / Asmenybės / L / Landsbergis Vytautas

Landsbergis Vytautas

Landsbergis Vytautas (g. 1932 10 18). Lietuvos valstybės, kultūros veikėjas. 1955 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. 1969 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją, 1994 m. – habilituoto humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. 1957–1974 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, 1974–1978 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete. 1978–1990 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos profesorius. 1953 m. – Lietuvos šachmatų čempionato prizininkas. 1952–1956 m. – Lietuvos šachmatų rinktinės narys. Ilgai buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos valdybos ir sekretoriato narys. Dabar – šios sąjungos narys. 1989 m. išrinktas SSRS liaudies deputatu. 1990–1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas, pagal Laikinąjį Pagrindinį įstatymą – aukščiausias valstybės pareigūnas Valstybinės derybų su SSRS delegacijos pirmininkas. 1990–1992 m. – vienas iš Baltijos valstybių tarybos vadovų. Po 1992 m. – seimo narys, 1996–2000 m. – seimo pirmininkas. 1999–2000 m. – NATO reikalų komisijos narys. Nuo 2000 m. – užsienio reikalų komiteto narys, seimo delegacijos Baltijos asamblėjoje narys. Nuo 2001 m. – Europos reikalų komiteto, komisijos Konstitucijos pataisoms rengti narys. Tarpparlamentinių ryšių su JAV, Izraelio valstybe, Kanada grupių narys. 1988–1990 m. – Sąjūdžio seimo tarybos pirmininkas. Nuo 1991 m. – Lietuvos sąjūdžio garbės pirmininkas. Nuo 1993 m. – Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmininkas. Išleido knygų apie muzikos ir kultūros istoriją, politinių tekstų, redagavo muzikos kūrinius, rengė M. K. čiurlionio paveikslų albumus. įvairių premijų laureatas. 1991 m. Norvegų tautos Taikos premijos pagrindu įsteigė V.Landsbergio fondą, kuris rūpinasi vaikų invalidų globa ir gydymu bei jaunaisiais menininkais. 1992 m. inicijavo Tremtinių grįžimo fondą. Nuo 1995 m. – tarptautinio M.K.čiurlionio vargonininkų ir pianistų konkurso pirmininkas. Lietuvos šachmatų federacijos garbės prezidentas. Apdovanotas Prancūzijos Garbės Legiono Didžiuoju ordinu, Vytauto Didžiojo I laipsnio ordinu, Norvegijos Karališkojo nuopelnų ordino Didžiuoju kryžiumi, Lenkijos Didžiojo kryžiaus ordinu, Maltos ordino Nuopelnų ordino Didžiuoju kryžiumi, Graikijos garbės ordino Didžiuoju kryžiumi, Komunizmo aukų memorialo fondo Trumeno ir Reigano laisvės apdovanojimu, Latvijos Trijų žvaigždžių II laipsnio ordinu. čikagos Loyolos universiteto teisės garbės daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos garbės daktaras, Ogdeno Weberio universiteto (JAV) humanitarinių mokslų garbės daktaras, Klaipėdos universiteto garbės daktaras, Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto garbės narys, Lietuvos teisės universiteto, Helsinkio universiteto (Suomija) garbės daktaru bei Kardifo universiteto (Didžioji Britanija) garbės nariu, 2001 m. – Sorbonos universiteto (Prancūzija) garbės daktaras.