Home / Asmenybės / L / Lasickis

Lasickis

Lasickis Jonas. Lenkų istorikas, protestantų publicistas (1533 ar 1534–1602). 1556–1581 m. keliavo po Vakarų Europą, o nuo 1582 m. gyveno Vilniuje bei Zaslavlyje (prie Minsko). 1615 m. lotynų kalba išleido traktatą „Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus“. Jo įžangoje yra žinių apie žemaičių buitį, jų tikėjimus, kultūrą, būdą ir papročius.