Home / Asmenybės / L / Leninas-Uljanovas Vladimiras

Leninas-Uljanovas Vladimiras

Leninas-Uljanovas Valdimiras (1870 04 22–1924 01 21). Valstybės veikėjas, Sovietų Rusijos įkūrėjas. Nuo 1893 m. dalyvavo Peterburgo darbininkų revoliuciniame sąjūdyje, pasireiškė kaip marksistas. 1895 m. įsteigė Peterburgo darbininkų kovos organizaciją. 1895 m. pabaigoje suimtas, 1897 m. ištremtas į Sibirą. 1900 m., grįžęs iš tremties, keliavo po Vakarų Europą. 1903 m. tapo bolševikų lyderiu, redagavo pagrindinį rusų socialdemokratų leidinį „Iskra“. Vadovavo 1917 m. spalio revoliucijai Rusijoje. Po revoliucijos tapo sovietų Rusijos liaudies komisarų tarybos pirmininku ir komunistų partijos vadovu. Parašė „Kapitalizmo išsivystymas Rusijoje“ (1898), „Ką daryti?“ (1902), „Materializmas ir empiriokriticizmas“ (1908) bei kt.