Home / Asmenybės / L / Leonas

Leonas

Leonas Petras (1864 11 16–1938 05 12). Lietuvos valstybės veikėjas, teisininkas. Bendradarbiavo „Lietuviškajame balse“, „šviesoje“, „Varpe“. Dalyvavo varpininkų veikloje. 1908–1912 m. pirmininkavo „Dainos“ draugijai. Dalyvavo organizuojant lietuvių dailės parodas Kaune. 1914 m. dalyvavo steigiant Lietuvių draugiją nukentėjusiems dėl karo šelpti, 1915–1918 m. buvo tos draugijos vicepirmininkas Rusijoje. Vienas iš „Santaros“ partijos kūrėjų ir vadovų. 1918–1919 m. buvo Lietuvos Respublikos teisingumo, 1919 m. vidaus reikalų ministras. 1920–1922 m. dėstė Kauno Aukštuosiuose kursuose, nuo 1922 m. – Kauno universiteto profesorius, iki 1933 m. teisės fakulteto dekanas. 1922 m. gruodį buvo numatytas į Lietuvos Prezidento postą, tačiau vietoj jo buvo išrinktas Aleksandras Stulginskis. Nuo 1933 m. redagavo žurnalą „Kultūra“. Išleido darbus „Teisės enciklopedijos paskaitos“ (1924), „Teisės filosofijos istorija“ (1928–1936), „Sociologijos paskaitos“ (1939).