Home / Asmenybės / L / Levas I

Levas I

Levas I Danilovičius (mirė 1301), Haličo kunigaikštis (1264–1301). Po tėvo Danilo mirties Haličo-Volynės kunigaikštystė buvo padalyta tarp dviejų jo sūnų Levo ir švarno. Jo jaunesnysis brolis švarnas palaikė draugiškus ryšius su Mindaugo sūnumi Vaišvilku, kuris 1265–1268 m. valdė Lietuvą ir buvo vedęs Mindaugo dukterį. 1268 m. Vaišvilkas grįžo į vienuolyną, užleisdamas valdyti Lietuvą švarnui. Levas, pasikvietęs į vaišes, nužudė Vaišvilką, bet net ir mirus švarnui (1269) neužvaldė Lietuvos, nes ten įsigalėjo Traidenis. Po švarno mirties visa Haličo-Volynės kunigaikštystė atiteko Levui, kuris perkėlė jos sostinę iš totorių sunaikinto Haličo į Lvovą.