Home / Asmenybės / L / Lovmianskis

Lovmianskis

Lovmianskis Henrikas (1898 08 22–1984 09 04). Lenkų istorikas. 1934–1939 m. dėstė Vilniaus, nuo 1945 m. – Poznanės universitetuose. Nemažai darbų skyrė Lietuvos istorijai („Lietuvių visuomenės ir valstybės atsiradimo studijos“ (1931–1932), „Vytautas, Lietuvos didysis kunigaikštis“ (1930) ir kt.)). Kiti svarbesni darbai – „Slavų valstybių susidarymo ekonominiai pagrindai“ (1953), „Normanų poveikio slavų valstybių genezei problema“ (1957), „Lenkijos valstybės susidarymas“ (1963–1973) ir kiti. Publikavo Vilniaus cechų aktus (1939).