Home / Asmenybės / L / Lozoraitis (jaunesnysis)

Lozoraitis (jaunesnysis)

Lozoraitis Stasys (jaunesnysis) (1924 08 02–1994 06 13). Lietuvos valstybės veikėjas, diplomatas. Nuo 1943 m. dirbo lietuvių pasiuntinybėje Vatikane. 1944–1948 m. studijavo teisę Romos universitete. Dalyvavo išeivijos lietuvių veikloje. Nuo 1950 m. priklausė Tarptautinės tremtinių intelektualų sąjungos valdybai, bendradarbiavo leidiniuose „Santarvė“, „Europos lietuvis“, italų spaudoje, 1946–1948 m. – „Lietuvių balso“ redakcijoje. Nuo 1968 m. dirbo Lietuvos atstovybėje Vašingtone, nuo 1970 m. – Lietuvos atstovas Vatikane. 1991 m. paskirtas Lietuvos Nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1992 m. grįžo į Lietuvą. 1993 m. kandidatavo rinkimuose į Lietuvos Respublikos Prezidento postą. Rinkimuose patyręs nesėkmę, toliau dirbo Lietuvos ambasadoriumi JAV. 1993 m. pradėjo eiti Lietuvos Respublikos Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus pareigas Italijoje. Palaidotas JAV, Konektikuto valstijoje, 1999 m. perlaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. Po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordinu. 1994 m. suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.