Home / Asmenybės / L / Lozoraitis (vyresnysis)

Lozoraitis (vyresnysis)

Lozoraitis Stasys (vyresnysis) (1898 09 05–1983 12 24). Lietuvos valstybės veikėjas, diplomatas. 1918–1923 m. dirbo Lietuvos vidaus reikalų ministerijoje. 1923–1929 m. buvo Lietuvos diplomatas Vokietijoje, 1929–1932 m. – Vatikane. 1932–1934 m. – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos politikos departamento direktorius. 1934–1938 m. – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras. 1939–1940 m. – Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje. 1940 m. birželio 2 d. Lozoraičiui buvo pavestos visų užsienyje likusių Lietuvos diplomatinių atstovybių šefo pareigos. Iniciavo Pabaltijo valstybių santarvės sutarties pasirašymą ženevoje 1934 m. Nuo 1935 m. Paryžiaus tarptautinės diplomatinės akademijos narys.