Home / Asmenybės / L / Luchtanas

Luchtanas

Luchtanas Aleksejus. Lietuvių archeologas, istorijos daktaras, docentas. 1978 m. baigė Vilniaus universitetą, Vilniaus universiteto Archeologijos katedros docentas. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys – Lietuvos bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus paminklai, ankstyvasis feodalizmas Lietuvoje, numizmatika. Nuo 1979 m. vadovauja Kernavės archeologinių paminklų komplekso tyrinėjimams. Parašė apie 50 mokslinių straipsnių.