Home / Asmenybės / L / Lukša-Daumantas

Lukša-Daumantas

Lukša-Daumantas (1921 08 10–1951). Lietuvos partizanas, vienas iš pasipriešinimo sovietinei okupacijai vadų. 1940–1941 m. – Lietuvos aktyvistų fronto narys. Antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo antihitlerinio Lietuvių fronto, nuo 1944 m. vasaros – Lietuvos išlaisvinimo tarybos veikloje. Nuo 1945 m. įsitraukė į Lietuvos partizanų sąjūdį. Nuo 1947 m. – Tauro apygardos Birutės rinktinės vadas. 1948–1950 m. gyveno Vakaruose, ruošėsi sudaryti Lietuvoje vieningą vadovaujantį ginkluoto pogrindžio centrą. 1950 m. grįžęs į Lietuvą, žuvo kovoje.