M

Maceina

Maceina Antanas (1908 01 27–1987 01 27). Lietuvių katalikiškos krypties kultūros ir religijos filosofas. 1935–1943 m. buvo Kauno universiteto profesorius. 1944 m. emigravo į Vakarus, gyveno Vokietijoje, dėstė Friburgo, Miunsterio universitetuose. Svarbiaus...

Mačernis Vytautas

Mačernis Vytautas (1921 06 05–1944 10 07). Poetas. Išleido eilėraščių ciklus „Vizijos“, „Metų sonetai“, „žmogaus apnuoginta širdis“, „Songs of myself“. Eilėraščiuose ryški egzistencializmo filosofijos įtaka, nerimo, nevilties motyvai, pastovių žmogiškų vert...

Maciejovkis

Maciejovkis Bernardas (1548–1608 01 14). Gniezno arkivyskupas, kardinolas. Mokėsi Vienos jėzuitų kolegijoje, studijavo kanonų teisę Perudžoje ir teologiją Romoje. Grįžęs į Lenkiją 1587 m. paskirtas Lucko vyskupu. XVI a. pab. bandyta Maciejovskį paskirti Vilni...

Mackevičius Antanas

Mackevičius Antanas (1828 06 26–1863 12 28). Vienas iš 1863 m. sukilimo vadų. 1853–63 m. kunigavo Krekenavoje, Paberžėje. 1863 m. surinko sukilėlių būrį. 1863 04 01, prisijungęs prie Z. Sierakausko rinktinės, tapo vienos jos kolonos vadu. 1963 11–12 – K...

Mačys-Kėkštas Jonas

Mačys-Kėkštas Jonas (1867–1902 12 15). Poetas, publicistas. 1886–1900 m. dirbo caro valdžios įstaigose. Dalyvavo tautiniame lietuvių sąjūdyje, prisidėjo prie „Varpo“, „ūkininko“ leidimo, platino lietuvišką spaudą. Po 1900 m. išvyko į JAV. Leidinio „Vienybė ...

Maironis-Mačiulis Jonas

Maironis-Mačiulis Jonas (1862 11 02–1932 06 28). Poetas, kunigas. 1909–32 m. Kauno kunigų seminarijos rektorius. 1894–1909 m. Peterburgo dvasinės akademijos profesorius, nuo 1903 m. teologijos daktaras. 1922–24 m. dėstė Kauno universitete. 1905 m. buvo...

Maksimilijonas I

Maksimilijonas I (1459 03 22–1519 01 12), Habsburgų dinastijos šv. Romos imperijos imperatorius (nuo 1493).

Maksimilijonas II

Maksmilijonas II (1527 08 01–1576 10 12). šv. Romos imperijos imperatorius (nuo 1564), Austrijos erchercogas. Iš Habsburgų dinastijos. Imperatoriaus Ferdinando I sūnus. Jo laikais Habsburgų valdose paplito protestantizmas. 1576 m. Respublikos elekcinio seimo ...

Maksimiljenas Robespjeras

Gyveno 1758-1794 m., teisininkas, jakobinas, prancūzų revoliucijos veikėjas, jakobinų vadovas. Per paskutinį revoliucijos etapą tapo jakobinų diktatūros vadovu, telkė gyventojus kovai su vidaus ir užsienio kontrrevoliucija, vykdė niekuo nepateisinamą terorą, nuk...

Malala

Malala Jonas. Bizantijos kronininkas (apie 491–578). Parašė „Chronografiją“ – populiarią pasaulio istoriją nuo jo sukūrimo iki 563 m. šis veikalas buvo išverstas į senovės slavų kalbą. Vertimo nuorašas, patekęs į Kijevo Rusią, nuo XI iki XVII amžių b...

Mantas

Mantas Herkus (Henrikas). Didžiojo prūsų sukilimo vadas (mirė 1273 m.). Kilęs iš notangų genties, jaunystę praleido įkaitu kryžiuočių nelaisvėje. Magdeburge išėjo riterio mokslus. 1260 m., prasidėjus sukilimui, išrinktas Notangos vadu. 1261 01 21 sumuš...

Marcinkevičius

Marcinkevičius Justinas (g. 1930 03 10). Lietuvių poetas. Išleido daugiau kaip 100 eilėraščių, poemų, dramos, eseistikos knygų, knygų vaikams. Svarbiausi – eilėraščių rinkiniai „Duoną raikančios rankos“ (1963), „Liepsnojantis krūmas“ (1968), „Gyvenimo švelnus ...

Marčiulionis šarūnas

Marčiulionis šarūnas (g.1964 06 13). Krepšininkas. 1982–1989 m. žaidė Vilniaus komandoje „Statyba“, 1989–1997 m. – įvairiose JAV NBA komandose.1982 Europos jaunimo, 1983 m. pasaulio jaunimo, 1985 m. universiados Kobėje čempionas. 1987 m. Europos vicečem...

Margiris

Margiris. Lietuvių kunigaikštis. Vygando Marburgiečio ir Kasparo šiūco kronikose minima, kad jis vadovavo Pilėnų pilies gynybai (1336). Nepajėgdami atsilaikyti prieš pranašesnes priešo pajėgas Margiris ir likę gynėjai nusižudė. XIX ir XX a. istoriogr...

Marksas

Marksas Karlas (1818 05 05–1883 03 14). Vokiečių filosofas, visuomenės veikėjas. Marksizmo pradininkas. 1848 m. kartu su F. Engelsu parašė „Komunistų partijos manifestą“. Organizavo ir vadovavo I Internacionalui (1846–1876). Svarbiausias veikalas – „Kap...

Martynas V

Martynas V. Tikras vardas Oddo Colonna (1368 02 20–1431 02 20), popiežius (1417–1431), išrinktas Konstancos bažnytiniame susirinkime. Martynas V patvirtino Medininkų vyskupijos įsteigimą ir paskyrė jai vyskupą. Vytauto karnacijos priešininkų paveiktas 143...

Masalskis Ignotas

Masalskis Ignotas Jokūbas (1726 07 30 ar 1729 07 22–1794 06 28). Lenkijos ir Lietuvos valstybės politinis ir bažnytinis veikėjas. 1762 m. paskirtas Vilniaus vyskupu. Rūpinosi Vilniaus katedros rekonstrukcija. 1773 ir 1793 m. seimuose veikė Rusijos naudai....

Masalskis Mykolas

Masalskis Mykolas Juozapas. (mirė 1768 01 20). Gardino maršalkos Jono Masalskio sūnus. 1726 m. ėjo Lietuvos raštininko pareigas, 1737 m. – Mstislavlio vaivada, 1744 m. tapo Vilniaus kaštelionu ir Lietuvos lauko etmonu. Nuo 1762 m. – didysis Lietuvos ...

Mašiotas

Mašiotas Pranas (1863 12 19–1940 09 14). Lietuvių rašytojas, kultūros veikėjas, pedagogas. Iki 1918 m. gyveno Rusijoje, Latvijoje, Lenkijoje. 1919–1923 m. Lietuvos Respublikos švietimo viceministras. Rygoje subūrė scenos mėgėjų draugiją „Kanklės“ (1904...

Matulaitis Jurgis

Matulaitis Jurgis (1871 04 13–1927 01 27). Katalikų vyskupas, bažnyčios veikėjas. Prisidėjo prie marijonų kongregacijos Lietuvoje atkūrimo, 1911–1927 m. buvo jos generolas. 1918–1925 m. – Vilniaus vyskupas, 1925 m. Adulio arkivyskupas ir Vatikano vizit...

Matulaitis Stasys

Matulaitis Stasys (1866 10 24–1956 04 10). Visuomenės veikėjas, publicistas, gydytojas. Nuo 1934 m. istorijos mokslų daktaras. Dalyvavo varpininkų veikloje. 1895–96 m. „ūkininko“ redaktorius. 1896 m. įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją. 1898–1901m. buvo...

Matuzevičius

Matuzevičius Eugenijus (1917 12 24–1994). Lietuvių poetas. Išleido eilėraščių rinkinių („Pavasario taku“, 1941, „Audros paukščiai“, 1944, „Negeski, švyturio ugnele“, 1960 ir kt.), parašė tekstų dainoms. Vertė į lietuvių kalbą M. Lermontovo, A. Puškin...

Mažeika Juozas

Mažeika Juozas (1907 11 18–1976 07 31). Dainininkas, baritonas. 1927–1930 m. dainavo Valstybės teatro chore, nuo 1930 m. šio teatro solistas. 1944–1958 m. Lietuvos operos ir baleto teatro solistas. Sukūrė apie 40 vaidmenų. 1937 m. Vienos tarptautiniame vokalistų k...

Mazepa

Mazepa Ivanas (1644–1709 09 08). Kairiakrantės Ukrainos etmonas (1687–1708). Vienas iš turtingiausių Ukrainos žemvaldžių. Siekė atskirti ją nuo Rusijos. Dėl to slapta tarėsi su žečpospolitos ir švedijos karaliais. Per 1700–1721 m. vykusį šiaurės karą Mazepa...

Mažvydas

Mažvydas Martynas (apie 1510–1563 05 21), pirmosios lietuviškos knygos autorius. Spėjama, kad kilęs iš Pietų žemaitijos. 1539–1542 m. dėstė A. Kulviečio įsteigtoje Vilniaus aukštesniojoje evangelikų mokykloje, buvo persekiojamas už dalyvavimą reformacijos judėj...

Mažylis

Mažylis Pranas (1885 01 24–1966 02 28). Lietuvių gydytojas, ginekologas. 1922 m. Kaune įsteigė akušerių mokyklą. 1922–1966 m. dėstė Kauno universitete ir Kauno medicinos institute. Jo iniciatyva Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninėje imta perpilti krauj...

Meinhardas

Meinhardas (mirė 1196), pirmasis Livonijos vyskupas. Su jo vardu siejamas naujas vokiečių veržimosi į rytus etapas. Augustinų ordino kanauninkas. 1180 m. kartu su pirkliais atvyko pas lyvius, tapo misionieriumi. 1185 m. pastatydino Ikškilėje pirmąją bažnyčią....

Melanchtonas

Melanchtonas Pilypas. Tikrasis vardas švarcerdas (1497 02 16–1560 04 19), vokiečių humanistas, reformacijos veikėjas, M. Liuterio bendražygis.

Mengli Girėjus

Mengli Girėjus (mirė 1515). Krymo chanas (1468–1515). 1475 m. tapo Turkijos sultono vasalu. 1480 m., sudaręs sutartį su Maskvos kunigaikščiu Ivanu III, įsiveržė į LDK. 1486–1491 m. jo kariuomenė sutriuškino Didžiosios ordos karius ir ši 1502 m. žlugo...

Merkys Vytautas

Merkys Vytautas (g. 1929 05 05). Lietuvių istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1953 m. dirba Lietuvos istorijos institute. 1987–1992 m. buvo Lietuvos istorijos instituto direktorius. Kurį laiką dirbo Lietuvos ekonomikos institute. Nuo 19...

Michelbertas

Michelbertas Mykolas. Lietuvių archeologas, humanitarinių mokslų daktaras (1965), habilituotas daktaras (1987). 1960 m. baigė Vilniaus universitetą. 1960–1969 m. dirbo Lietuvos istorijos institute, 1969–1984 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame universite...

Mickevičius Adomas

Mickevičius Adomas (1798 12 24–1855 11 26). Lenkų rašytojas, poetas, žymiausias lenkų romantizmo atstovas. 1817 m., studijuodamas Vilniaus universitete, dalyvavo Filomatų draugijos veikloje, buvo vienas iš jos organizatorių. 1824–29 m. gyveno Rusijoje, n...

Mikėnas Antanas

Mikėnas Antanas (g. 1924 02 24). Lengvaatletis. Daugkartinis 10, 15, 20, 30, 50 km ėjimo Lietuvos čempionas ir rekordininkas. 10 ir 15 km ėjimo SSRS rekordininkas. 1965 m. Melburno olimpinėse žaidynėse iškovojo 20 km ėjimo sidabro, 1957 m. tarptautinėse jaunimo ž...

Mikšas Jurgis

Mikšas Jurgis (1862 03 18–1903 05 01). Visuomenės veikėjas. Nuo 1883 m. redagavo ir leido „Aušrą“, 1885–86 m. – laikraštį “ Nemuno sargas“. 1885 m. – draugijos „Birutė“ pirmininkas.

Milašius

Milašius, Milošas Oskaras (1877 05 28–1939 03 02). Lietuvių kilmės prancūzų poetas. 1920–1925 m. buvo Lietuvos atstovas Prancūzijoje, 1925–1938 m. Lietuvos atstovybės Prancūzijoje patarėjas. Parašė eilėraščių (rinkiniai „Nuopolių poema“ (1899), „Septynio...

Miliutinas Dmitrijus

Miliutinas Dmitrijus (1816 06 28–1912 01 25). Rusijos valstybės veikėjas, kariškis. 1861 m. – karo ministras. Pertvarkė armijos valdymą, kadetų korpusus pertvarkė į karo gimnazijas. 1878 m. suteiktas grafo titulas. 1881 m. Valstybės tarybos narys. Nuo 1...

Miliutinas Nikolajus

Miliutinas Nikolajus (1818–1872). Rusijos valstybės veikėjas. Vadovavo 1861 m. valstiečių reformos vykdymui. Nuo 1863 m. sekretorius Lenkijos reikalams, vykdė rusinimo politiką. 1864 m. vadovavo valstiečių reformai Lenkijos karalystėje. Nuo 1865 m. Va...

Milošas česlovas

Milošas česlovas (g. 1911 06 30). Lietuvių kilmės lenkų rašytojas, diplomatas. 1980 m. Nobelio premijos laureatas. 1945–1951 m. Lenkijos diplomatas JAV ir Prancūzijoje. 1960 m. apsigyveno JAV. Išleido poezijos rinkinius „Karalius Popelis ir kiti eilėra...

Miltinis Juozas

Miltinis Juozas (1907 09 03–1994). Režisierius, aktorius. 1931–1932 m. vaidino šiaulių dramos teatre. 1940–1980 m. Panevėžio dramos teatro meno vadovas, vyriausiasis režisierius, vaidybos studijos vadovas. 1954–1959 m. Lietuvos kino studijos režisierius. ...

Milukas Antanas

Milukas Antanas (1871 06 13–1943 03 19). Visuomenės veikėjas, kunigas. Nuo 1892 m. gyveno JAV. „Vienybės lietuvninkų“ (1892–93), „Lietuviško knygyno“ (1897), „Garso Amerikos lietuvių“ (1897–98), „Dirvos“ (1989–1906), „Dirvos–žinyno” (1901–02), „žvaigždės“ (1903–42) red...

Mindaugas

Mindaugas. Lietuvos didysis kunigaikštis (nuo 1236), Lietuvos karalius (1253–1263). Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minimas 1219 m. kaip vienas iš penkių vyriausių Lietuvos kunigaikščių, kurie sudarė sutartį su Haliču-Volyne. Pradinės Mindaugo valdos...

Mironas

Mironas Vladas (1880 06 22–1953 02 17). Lietuvos valstybės veikėjas, kunigas. 1906 m. dalyvavo kuriant Lietuvos ir Baltarusijos konstitucinę katalikų partiją. 1917–1918 m. buvo Lietuvos Tarybos vicepirmininkas. 1929–1938 m. vyriausiasis Lietuvos kariuomenė...

Miškinis

Miškinis Antanas (1905 02 11–1983 12 16). Lietuvių poetas. Išleido eilėraščių rinkinių („Balta paukštė“ (1928), „Varnos prie plento“ (1935), „Eilėraščiai“ (1960) ir kt.), beletrizuotų atsiminimų knygą „žaliaduonių gegužė“ (1977). Vertė į lietuvių kalbą V. Vit...

Mohyla

Mohyla Petras (1596–1647). Ukrainiečių religinis veikėjas, Kijevo metropolitas. Rūpinosi religiniu švietimu, įkūrė Kijevo akademiją. Parašė katekizmą, tačiau svarbiausias veikalas – „Trebnik“ („Tikėjimo išpažinimas“, 1638), kuris stačiatikių bažnyčiai...

Molotovas

Molotovas (Skriabinas) Viačeslavas (1890–1986). SSRS valstybės veikėjas. 1921–1930 m. – SSRS Komunistų partijos CK sekretorius. 1930–1941 m. – SSRS liaudies komisarų tarybos pirmininkas, iki 1937 m. – ir SSRS Darbo ir gynybos komiteto pirmininkas. 193...

Moravskis Alfonsas

Moravskis Alfonsas (1868 04 07–1941 03 15). Ekonomistas, socialdemokratų veikėjas. Vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos programos (1895) autorių. 1897 m. emigravo į užsienį. Užsienio lietuvių socialdemokratų sąjungos šveicarijoje organizatorius...

Morkūnas

Morkūnas Jokūbas (apie 1550–po 1611). Spaustuvininkas. Manoma, kad buvo Vilniaus evangelikų reformatų sinodo spaustuvininkas. Pirmoji žinoma jo knyga išspausdinta 1592 m., paskutinė – 1607 m. Išleido apie 25 knygas lietuvių, vokiečių, lotynų, lenkų kalbomis....

Morta

Morta (mirė 1262), Lietuvos karalienė. Antroji Mindaugo žmona. 1251 m. pakrikštyta Mortos vardu ir 1253 m. vainikuota Lietuvos karaliene. Stengėsi, kad valdžią paveldėtų jos, o ne pirmosios Mindaugo žmonos vaikai. Dėl šios priežasties rūpinosi gauti katalik...

Motiejus Trakiškis

Motiejus Trakiškis (apie 1370–1453). LDK bažnyčios ir valstybės veikėjas. 1397 m. Vilniaus kanauninkas, 1408 m. Sieno (Italija) universiteto rektorius. Nuo 1417 m. Medininkų, o 1422 m. Vilniaus vyskupas. Apie 1440 m. buvo vienas iš stambiausių LDK žemva...

Motiekaitis Petras

Motiekaitis Petras (g. 1920 01 09). Aviamodelistas. Vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo gaminti aviamodelius. 1935 m. surengė pirmąsias aviamodelistų varžybas Lietuvoje. 1948 m. SSRS sklandytuvų modelių klasės čempionas. Pasiekė 22 SSRS ir 16 pasaulio re...

Muchamedas

Muchamedas, Mahometas. Islamo pradininkas. VII a. pradžioje ėmė skelbti naują religiją. Medinoje subūrė musulmonų bendruomenę, tapo jos vadovu. Išplatino naują religiją Medinos apylinkėse, 630 m. užėmė Meką, kurią paskelbė naujosios arabų valstybės so...

Muravjovas Michailas

Muravjovas Michailas (1796 10 01–1866 08 29). Rusijos valstybės veikėjas, generolas. Nuo 1826 m. Vitebsko vicegubernatorius, nuo 1828 m. Mogiliovo gubernatorius. Nuo 1850 m. Valstybės tarybos narys. Nuo 1857 m. Peterburgo mokslų akademijos garbės narys....

Musolinis

Musolinis Benitas (1883 07 29–1945 04 28). Italijos valstybės veikėjas, vienas iš fašizmo pradininkų. 1919 m. sukūrė fašistų organizaciją. 1922 m. padaręs valstybės perversmą, atėjo į valdžią, nuo 1926 m. įvedė diktatūrą. Jam vadovaujant, Italija 1940 m. įstojo...

Mykolaitis-Putinas Vincas

Mykolaitis-Putinas Vincas (1893 01 06–1967 06 07). Rašytojas, poetas. Baigė Seinų kunigų seminariją, studijavo Petrogrado dvasinėje akademijoje. 1923–40 m. dėstė Kauno universitete, nuo 1928 m. profesorius. žurnalų „židinys“ (1924–32), „Dienovidis“ (1938) ...

Mykolas Lietuvis

Mykolas Lietuvis (lotyniškai Michalo Lituanus) (apie 1490 – apie 1560), lietuvių publicistas. Spėjama, kad tai Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvarionis Mykolas Tiškevičius. Pagal naujesnį aiškinimą – nuo Maišiagalos kilęs bajoras Vaclovas Mikalojaitis. 15...

Mykolas žygimantaitis

Mykolas žygimantaitis (mirė 1452 Maskvoje), žygimanto Kęstutaičio sūnus. Oficialiai pritarė tėvo su Lenkija sudarytai Gardino sutarčiai (1432 10 15). 1435 m. laimėjo Pabaisko mūšį. Nugalėjus švitrigailą, rėmė tėvo pastangas apginti LDK savarankiškumą...