Home / Asmenybės / M / Mačernis Vytautas

Mačernis Vytautas

Mačernis Vytautas (1921 06 05–1944 10 07). Poetas. Išleido eilėraščių ciklus „Vizijos“, „Metų sonetai“, „žmogaus apnuoginta širdis“, „Songs of myself“. Eilėraščiuose ryški egzistencializmo filosofijos įtaka, nerimo, nevilties motyvai, pastovių žmogiškų vertybių ilgesys.