Home / Asmenybės / M / Maciejovkis

Maciejovkis

Maciejovkis Bernardas (1548–1608 01 14). Gniezno arkivyskupas, kardinolas. Mokėsi Vienos jėzuitų kolegijoje, studijavo kanonų teisę Perudžoje ir teologiją Romoje. Grįžęs į Lenkiją 1587 m. paskirtas Lucko vyskupu. XVI a. pab. bandyta Maciejovskį paskirti Vilniaus vyskupu. Tačiau tam pasipriešino LDK didikai, gynę 1588 m. Lietuvos Statuto nuostatą, draudžiančią užsieniečiams užimti LDK bet kokias dvasininkų ir pasauliečių pareigybes. Maciejovskiui teko pasitenkinti Krokuvos vyskupija, o Vilniaus vyskupu paskirtas Benediktas Vaina. 1603 m. Maciejovskis tapo kardinolu, o 1605 m. – Gniezno arkivyskupu ir Lenkijos primu.