Home / Asmenybės / M / Mačys-Kėkštas Jonas

Mačys-Kėkštas Jonas

Mačys-Kėkštas Jonas (1867–1902 12 15). Poetas, publicistas. 1886–1900 m. dirbo caro valdžios įstaigose. Dalyvavo tautiniame lietuvių sąjūdyje, prisidėjo prie „Varpo“, „ūkininko“ leidimo, platino lietuvišką spaudą. Po 1900 m. išvyko į JAV. Leidinio „Vienybė lietuvninkų“ redaktorius. Rašė straipsnius publicistikos, literatūros, visuomenės gyvenimo temomis. Rašė eilėraščius (rinkinys „Eilės“ (1919)), išvertė J. V. Getės, H. Heinės, V. Hugo, M. Lermontovo, A. Puškino ir kitų kūrinių.