Home / Asmenybės / M / Maksimiljenas Robespjeras

Maksimiljenas Robespjeras

Gyveno 1758-1794 m., teisininkas, jakobinas, prancūzų revoliucijos veikėjas, jakobinų vadovas. Per paskutinį revoliucijos etapą tapo jakobinų diktatūros vadovu, telkė gyventojus kovai su vidaus ir užsienio kontrrevoliucija, vykdė niekuo nepateisinamą terorą, nukreiptą ne tik pieš atvirus revoliucijos priešus, bet ir draugus, šalininkus. Po Termidoro perversmo giljotinuotas (1794 m.).