Home / Asmenybės / M / Mašiotas

Mašiotas

Mašiotas Pranas (1863 12 19–1940 09 14). Lietuvių rašytojas, kultūros veikėjas, pedagogas. Iki 1918 m. gyveno Rusijoje, Latvijoje, Lenkijoje. 1919–1923 m. Lietuvos Respublikos švietimo viceministras. Rygoje subūrė scenos mėgėjų draugiją „Kanklės“ (1904), švietimo draugiją „žvaigždė“ (1906). įvairiais slapyvardžiais rašė „Aušroje“, „Varpe“, „Rygos garse“ ir kituose leidiniuose. Parašė straipsnių, skirtų pedagogikai, filosofijai, etnografijai, kalbos kultūrai, aritmetikos, trigonometrijos, fizikos vadovėlių pradinėms ir vidurinėms mokykloms. Itin daug nusipelnė vaikų literatūrai. Parengė ir išleido apie 150 grožinių, mokslo populiarinimo knygų vaikams. Iš jų apie 30 parašė pats („Mano dovanėlė“, „Pasikalbėjimai apie dangų ir žemę“, „Pasakos – nepasakos“ ir kt.), išvertė ir sulietuvino D. Defo, H. Loftingo, E. Setono Tompsono ir kitų autorių kūrinius.