Home / Asmenybės / M / Matulaitis Jurgis

Matulaitis Jurgis

Matulaitis Jurgis (1871 04 13–1927 01 27). Katalikų vyskupas, bažnyčios veikėjas. Prisidėjo prie marijonų kongregacijos Lietuvoje atkūrimo, 1911–1927 m. buvo jos generolas. 1918–1925 m. – Vilniaus vyskupas, 1925 m. Adulio arkivyskupas ir Vatikano vizitatorius Lietuvai. Dalyvavo rengiant Lietuvos bažnytinės provincijos projektą, redagavo Vatikano konkordato su Lietuva tekstą. Parašė straipsnių sociologijos temomis, darbą „Rusų doktrina apie pirmykštį teisingumą“ (1903).