Home / Asmenybės / M / Matulaitis Stasys

Matulaitis Stasys

Matulaitis Stasys (1866 10 24–1956 04 10). Visuomenės veikėjas, publicistas, gydytojas. Nuo 1934 m. istorijos mokslų daktaras. Dalyvavo varpininkų veikloje. 1895–96 m. „ūkininko“ redaktorius. 1896 m. įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją. 1898–1901m. buvo tremtyje Rusijoje. 1906–07 m. kartu su V. Kapsuku redagavo laikraščius „Naujoji gadynė“ ir „Skardas“, 1917–18 m. – „Socialdemokratas“. 1919 03–04 vienas iš „Tiesos“ redaktorių. 1927–37 m. gyveno Minske. 19374–37 m. Baltarusijos mokslų akademijos akademikas. 1945 m. apsigyveno Vilniuje, iki 1948 m. dirbo Istorijos institute. Rašė ir vertė publicistines ir mokslo populiarinimo brošiūras, sukūrė eilėraščių, apsakymų, satyrinių apysakų, istorijos darbą „1863 metai Lietuvoj“ (1933).