Home / Asmenybės / M / Mažvydas

Mažvydas

Mažvydas Martynas (apie 1510–1563 05 21), pirmosios lietuviškos knygos autorius. Spėjama, kad kilęs iš Pietų žemaitijos. 1539–1542 m. dėstė A. Kulviečio įsteigtoje Vilniaus aukštesniojoje evangelikų mokykloje, buvo persekiojamas už dalyvavimą reformacijos judėjime. Kunigaikščio Albrechto Branderburgiečio kviečiamas 1546 m. atvyko į Karaliaučių. 1548 m. baigė Karaliaučiaus universitetą ir įgijo bakalauro laipsnį. 1549 m. paskirtas Ragainės kunigu, o 1554 m. – arkidiakonu. 1547 m. parengė ir gotiškais rašmenimis atspausdino pirmąją lietuvišką knygą „Katekizmusa prasti žadei“. Eiliuotoji jo prakalba – pirmasis originalus lietuviškas eilėraštis. M. Mažvydas dar parengė ir išleido: „Giesmų šv. Ambraziejaus“ (1549 m.); „Forma krikštymo“ (1559 m.); „Parafrazės“ (1589 m.); taip pat parengė dviejų dalių „Giesmes krikščioniškas“, kurias 1566–1570 m. išleido B. Vilentas.