Home / Asmenybės / M / Meinhardas

Meinhardas

Meinhardas (mirė 1196), pirmasis Livonijos vyskupas. Su jo vardu siejamas naujas vokiečių veržimosi į rytus etapas. Augustinų ordino kanauninkas. 1180 m. kartu su pirkliais atvyko pas lyvius, tapo misionieriumi. 1185 m. pastatydino Ikškilėje pirmąją bažnyčią. Savo tiesioginių ryšių su popiežiumi dėka pasiekė, kad naujoji vyskupija priklausytų Brėmeno arkivyskupijai (1186 m.), išsirūpino teisę pasirinkti pagalbininkus steigiamoje vyskupijoje. Taip šiaurės Vokietijos dvasininkija įgijo lemiamą vaidmenį popiežių monopolizuojamoje Baltijos misijų veikloje. 1186 m. Meinhardas įšventintas vyskupu.