Home / Asmenybės / M / Merkys Vytautas

Merkys Vytautas

Merkys Vytautas (g. 1929 05 05). Lietuvių istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1953 m. dirba Lietuvos istorijos institute. 1987–1992 m. buvo Lietuvos istorijos instituto direktorius. Kurį laiką dirbo Lietuvos ekonomikos institute. Nuo 1969 m. istorijos mokslų daktaras. Iki 2000 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete, profesorius. Parašė veikalus „Vilniaus miesto istorija: Nuo seniausių laikų ligi Spalio revoliucijos (su kitais, 1968), „Nelegalioji lietuvių spauda kapitalizmo laikotarpiu (ligi 1904 m.)“ (1978), „Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pab. – XX a. pr.“ (1982), „Knygnešių laikai. 1864–1904“ (1994), „Draudžiamos lietuviškos spaudos kelias 1864–1904“ (1994), „Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo“ (1999) ir kt. Vienas iš „LTSR istorijos“ (1963, 1978 (rusų kalba), 1985) autorių. Su kitais rengė Lietuvos istorijos vadovėlius VII–IX klasei (1969, 1978). Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys. Gardino universiteto garbės daktaras. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu, Lietuvos mokslo premija (1997).