Home / Asmenybės / M / Michelbertas

Michelbertas

Michelbertas Mykolas. Lietuvių archeologas, humanitarinių mokslų daktaras (1965), habilituotas daktaras (1987). 1960 m. baigė Vilniaus universitetą. 1960–1969 m. dirbo Lietuvos istorijos institute, 1969–1984 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete. Nuo 1984 m. dirba Vilniaus universitete, Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas, profesorius (1988). Tyrė senojo geležies amžiaus vakarų ir centrinės Lietuvos kultūrų plokštinius kapinynus, pilkapių kultūros laidojimo paminklus. Paskelbė darbų apie senojo geležies amžiaus baltų kultūras, gyventojų visuomeninius santykius, pasaulėžiūrą, darbo įrankių ir papuošalų chronologiją ir topologiją, baltų genčių prekybinius ryšius. Yra knygos „Lietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai I–XIII a.“ (1972) pirmojo skyriaus „Prekybiniai ryšiai su Romos imperija“ autorius, knygų „Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio I–VII a. kapinynai (1968) ir „Lietuvos TSR archeologijos atlasas“ (1978) bendraautoris. 1986 m. paskelbė veikalą „Senasis geležies amžius Lietuvoje“, 1997 m. – „Paragaudžio pilkapynas“.