Home / Asmenybės / M / Milašius

Milašius

Milašius, Milošas Oskaras (1877 05 28–1939 03 02). Lietuvių kilmės prancūzų poetas. 1920–1925 m. buvo Lietuvos atstovas Prancūzijoje, 1925–1938 m. Lietuvos atstovybės Prancūzijoje patarėjas. Parašė eilėraščių (rinkiniai „Nuopolių poema“ (1899), „Septynios vienatvės“ (1906) ir kt.), dramų („Migelis Manjara“ (1913), „Mefibosetas“ (1914) ir kt.), filosofinių etiudų, brošiūrų apie Lietuvos ir Lenkijos santykius, apie lietuvių tautos kilmę. Vertė į prancūzų kalbą lietuvių liaudies dainas ir pasakas.