Home / Asmenybės / M / Milukas Antanas

Milukas Antanas

Milukas Antanas (1871 06 13–1943 03 19). Visuomenės veikėjas, kunigas. Nuo 1892 m. gyveno JAV. „Vienybės lietuvninkų“ (1892–93), „Lietuviško knygyno“ (1897), „Garso Amerikos lietuvių“ (1897–98), „Dirvos“ (1989–1906), „Dirvos–žinyno” (1901–02), „žvaigždės“ (1903–42) redaktorius. Vienas iš lietuvių studentų šelpimo draugijos „Motinėlė“ (1899) kūrėjų. Parašė knygas „Lietuvių albumas“ (1898–1900), „Lietuvių chrestomatija“ (1901) ir kt., išleido lietuvių rašytojų darbų.