Home / Asmenybės / M / Miškinis

Miškinis

Miškinis Antanas (1905 02 11–1983 12 16). Lietuvių poetas. Išleido eilėraščių rinkinių („Balta paukštė“ (1928), „Varnos prie plento“ (1935), „Eilėraščiai“ (1960) ir kt.), beletrizuotų atsiminimų knygą „žaliaduonių gegužė“ (1977). Vertė į lietuvių kalbą V. Vitmeno, V. šekspyro, J. Slovackio ir kitų užsienio rašytojų kūrinius.