Home / Asmenybės / M / Musolinis

Musolinis

Musolinis Benitas (1883 07 29–1945 04 28). Italijos valstybės veikėjas, vienas iš fašizmo pradininkų. 1919 m. sukūrė fašistų organizaciją. 1922 m. padaręs valstybės perversmą, atėjo į valdžią, nuo 1926 m. įvedė diktatūrą. Jam vadovaujant, Italija 1940 m. įstojo į Antrąjį pasaulinį karą kaip Vokietijos sąjungininkė. 1943 07 25 nuverstas ir suimtas. Netrukus išvaduotas vokiečių armijos, vadovavo Italijos socialinei respublikai Vokietijos okupuotoje Italijos dalyje. Baigiantis karui, Italijos partizanų buvo suimtas ir nubaustas mirtimi.