Home / Asmenybės / M / Mykolaitis-Putinas Vincas

Mykolaitis-Putinas Vincas

Mykolaitis-Putinas Vincas (1893 01 06–1967 06 07). Rašytojas, poetas. Baigė Seinų kunigų seminariją, studijavo Petrogrado dvasinėje akademijoje. 1923–40 m. dėstė Kauno universitete, nuo 1928 m. profesorius. žurnalų „židinys“ (1924–32), „Dienovidis“ (1938) redaktorius. 1935 m. atsisakė kunigystės. 1933–37 m. buvo Lietuvos rašytojų draugijos pirmininkas. 1940–54 m. Vilniaus universiteto profesorius. 1945–46 m. Lietuvos literatūros instituto direktorius. Parašė eilėraščių (rinkiniai „Tarp dviejų aušrų“ (1927), „Keliai ir kryžkeliai (1936), „Būties valanda“ (1963) ir kt.), poemų, dramų, romanų („Altorių šešėly“ (1933) ir kt.), literatūros kritikos, literatūros istorijos darbų.