Home / Asmenybės / M / Mykolas žygimantaitis

Mykolas žygimantaitis

Mykolas žygimantaitis (mirė 1452 Maskvoje), žygimanto Kęstutaičio sūnus. Oficialiai pritarė tėvo su Lenkija sudarytai Gardino sutarčiai (1432 10 15). 1435 m. laimėjo Pabaisko mūšį. Nugalėjus švitrigailą, rėmė tėvo pastangas apginti LDK savarankiškumą. 1440 03 20, žuvus tėvui, dėl sosto kovojo su Kazimieru Jogailaičiu. 1449 m. Krymo chano Seido Achmato padedamas Mykolas žygimantaitis buvo užėmęs Starodubą, Novgorodą Severskį, Kijevą, tačiau pralaimėjo Kazimiero Jogailaičio sąjungininkams. Maskvos didžiojo kunigaikščio tarnybinių totorių buvo išvežtas į Maskvą. Palaidotas Vilniaus katedroje. Mykolui žygimantaičiui mirus, pasibaigė Kęstučio giminė.