O

O.Bismarkas

Gyveno 1815-1898 m., Prūsijos ir Vokietijos valstybės politinis veikėjas. Turėjo kunigaikščio titulą. Prūsijos reichskancleris, užsienio reikalų ministras, įžvalgus ir apsukrus politikas, sugebėjęs pašalinti visus Prūsijos konkurentus Vokietijos vien...

Ogariovas Nikolajus

Ogariovas Nikolajus (1813 12 06–1877 06 12). Rusijos visuomenės veikėjas, poetas, publicistas. 1856–65 m. Londone,. 1865–72 m. ženevoje kartu su A. Gercenu vadovavo Laisvajai rusų spaustuvei. 1857–67 m. leido laikraštį „Kolokol“. Dalyvavo kuriant organizac...

Oginskis

Oginskis Grigalius Antanas (mirė 1709 11 17). Nuo 1698 m. žemaitijos seniūnas, nuo 1703 m. – LDK lauko etmonas. 1700 m. jo vadovaujama konfederatų kariuomenė prie Valkininkų sumušė Sapiegų kariuomenę. Per šiaurės karą (1700–1721) kovojo su švedais ir jų...

Oginskis Irenėjus

Oginskis Irenėjus (1808–1863). Didikas, visuomenės veikėjas. Pagarsėjo ūkio tvarkymu: savo dvaruose įsteigė savotišką valstiečių savivaldybę su renkamais pareigūnais. 1835 m. savo dvaruose panaikino baudžiavą. Dalyvavo komiteto baudžiavos panaikinimo klaus...

Oginskis Mykolas Kleopas

Oginskis Mykolas Kleopas (1765 09 25–1833 10 15). Kompozitorius, visuomenės veikėjas. Nuo 1789 m. Respublikos pasiuntinys Olandijoje. 1793–94 m. buvo LDK iždininkas. Dalyvavo 1794 m. sukilime, buvo Lietuvos tautinės aukščiausiosios tarybos narys, vadovavo ...

Oleka Petras

Oleka Petras (1895 10 28–1975 04 17). Dainininkas (bosas), režisierius. Vienas iš lietuvių operos teatro kūrėjų. Iki 1945 m. dainavo operose. 1927–1952 m. pastatė apie 20 operų (J. Karnavičiaus „Gražina“, 1933 ir „Radvila Perkūnas“, 1937, Dž. Verdžio „Ote...

Oleka-žilinkskas Andrius

Oleka-žilinkskas Andrius (1893 01 10–1948 02 03). Režisierius, aktorius. 1922–1924 m. vaidino Maskvoje, 1920–1921 m. Paryžiuje. Nuo 1920 m. filmavosi. 1925–1929 m. dėstė Maskvos konservatorijoje. 1929–1934 m. Kauno Valstybės teatro režisierius, 1930–1933 m. šio...

Olesnickis

Olesnickis Zbignevas (1389–1455 04 01), Lenkijos valstybės veikėjas, Krokuvos vyskupas. Aršus Vytauto Didžiojo karūnavimosi Lietuvos karaliumi ir savarankiškos LDK idėjos priešininkas.

Olšauskas

Olšauskas Konstantinas (1867 04 22–1933 06 18). Lietuvių visuomenės veikėjas, katalikų dvasininkas. 1906 m. įkūrė juozapiečių draugiją, dalyvavo kuriant šv. Kazimiero ir „Saulės“ draugijas, 1918–28 m. buvo „Saulės“ draugijos vadovas. 1914–16 m. dalyv...

Ona

Ona (mirė 1418 07 31). Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto pirmoji žmona, Eišiškių kunigaikščio Sudimanto duktė. Už Vytauto ištekėjo apie 1370 metus. 1382 m. padėjo Jogailos suimtam Vytautui pabėgti iš Krėvos pilies. Astravos (1392 m.), Salyno (1398...

Ona Jogailaitė

Ona Jogailaitė (Ona Batorienė) (1523–1596). žygimanto Senojo ir Bonos Sforcos duktė, karaliaus Stepono Batoro žmona. Kartu su motina priešinosi žygimanto Augusto vedyboms su Barbora Radvilaite. 1575 12 14 paskelbta Lenkijos karaliene paskiriant jai vyrą...

Onacevičius Ignas

Onacevičius Ignas (1780 ar 1781–1845 03 02). Istorikas. Nuo 1806 m. dėstė Karaliaučiaus universitete ir kolegijoje, nuo 1818 m. – Vilniaus universitete, nuo 1834 m. dirbo Peterburgo archeografijos komisijoje, Rumiancevo muziejaus bibliotekos rankraštyne. Rinko ša...

Ostrogiškis

Ostrogiškis Konstantinas (apie 1460–1530), LDK karinis veikėjas, kunigaikštis. Didysis LDK etmonas 1497–1500, 1507–1530 metais. 1507–1500 m. Lucko seniūnas ir Volynės maršalka. 1511–1522 m. Vilniaus kaštelionas, 1522–1530 m. Trakų vaivada (paprastai ...

Otrembskis

Otrembskis Janas (1889 12 08–1971 04 25). Lenkų mokslininkas, kalbininkas. 1921–1945 m. Vilniaus universitete dėstė lietuvių kalbos istorinę gramatiką. Po 1945 m. – Poznanės universiteto profesorius, 1947–1960 m. čia jo iniciatyva buvo įsteigta Baltų ...

Ožechovskis

Ožechovskis Stanislovas (1513 11 11–1566), lenkų publicistas, neigęs Lietuvos politinį savarankiškumą. Su juo polemizavo A. Rotundas.

Ozolas

Ozolas Romualdas (g. 1939 01 31). Lietuvos valstybės ir kultūros veikėjas. 1957 m. baigė Bazilionių vidurinę mokyklą šiaulių rajone. 1962 m. baigė Vilniaus universitetą. Filologas. 1965–1968 m. „Kultūros barų“ žurnalo redakcijos atsakingas sekretorius, skyrių...